TA KRALJ
Obala 49
HR-51511 Malinska
T: +385 51 859 014
T: +385 51 859 126

Opći uvjeti poslovanja - Stranica 7


15. REKLAMACIJE
U interesu je korisnika usluge smještaja da svoj prigovor pokuša riješiti odmah na odredištu.AGENCIJA prihvaća samo reklamacije koje su primljene za vrijeme boravka korisnika u rezerviranom smještaju, odnosno na dan dolaska gosta ukoliko je smještaj neodgovarajuć rezerviranom smještaju.
Ako korisnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj i rezerviranoj usluzi, AGENCIJA nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternative u istom objektu gost je dužan prihvatiti je).
Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, korisnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu korisnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju korisnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka korištenja usluge smještaja. Pismene reklamacije primljene nakon toga roka, AGENCIJA neće uvažavati. Organizator je dužan donijeti pismeno obrazloženje na ovaj prigovor u roku od 14 dana od primanja prigovora, a može odgoditi rok rješenja pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. AGENCIJA će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja prigovora traje, a ukupno 14 odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, korisnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili neke druge institucije kao I davanja informacija u medije. Isto tako korisnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovor može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos.
Korisnik i AGENCIJA će sporove nastojati rješavati sporazumno. AGENCIJA ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu rezerviranog objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini ...) te također ne može biti odgovoran za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale i slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo korisnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezerviranog smještaja. AGENCIJA ne prihvaća reklamacije za ponude u zadnji čas, kao ni za smještaj na sniženju (akcija)!
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 » > Kraj >>
(Stranica 7 od 8)

Radno vrijeme

Radno vrijeme sa strankama

Pon - Pet 08 - 12