TA KRALJ
Obala 49
HR-51511 Malinska
T: +385 51 859 014
T: +385 51 859 126

Opći uvjeti poslovanja - Stranica 6


11. OBVEZE KRALJ d.o.o.
KRALJ d.o.o. je dužan brinuti se o izvršenim uslugama, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima (uzancama) u turizmu. Dužan je korisniku pružiti sve ugovorene usluge te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

12. PRTLJAGA
AGENCIJA ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage i dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaj

13. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA
Ukoliko korisnik usluge smještaja prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati rezerviranu uslugu, AGENCIJA preporuča uplatu Police osiguranja od otkaza kod osiguratelja u državi prebivališta korisnika.

14. PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U slučaju da korisnik ugovori usluge smještaja u državi izvan svoje države prebivališta te ta država nema ugovor o zdravstvenom osiguranju s državom prebivališta korisnika, AGENCIJA preporuča da korisnik ugovori Policu putnog zdravstvenog osiguranja u državi prebivališta korisnika.
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 » > Kraj >>
(Stranica 6 od 8)

Radno vrijeme

Radno vrijeme sa strankama

Pon - Pet 08 - 12