TA KRALJ
Obala 49
HR-51511 Malinska
T: +385 51 859 014
T: +385 51 859 126

Opći uvjeti poslovanja - Stranica 2


3. CIJENE USLUGA I VALUTA
Naznačene cijene usluga su informativne i agencija zadržava pravo izmjene istih. Cijene naznačene u ponudama su konačne. Promjena cijene moguća je samo ako je pismeno dostavljena.
Iz razloga što Hrvatska nije članica EU te službana valuta nije EURO, objavljene cijene na web stranicama koje su izraćene u EUR formirane su prema domaćoj valuti KUNA i to prema tečaju 1 EUR = 7,00 KN.
Cijene u ponudama koje su konačne, izražene su u KN te su informativno preračunate u EUR prema tečaju koji je naznačen na ponudi.
Sve cijene na web stranici odnose se na boravak dulji od 3 noćenja. U slučaju boravka kraćeg od 4 dana cijena smještaja uvećava se za 30%. U ponudama smještaja za boravak kraći od 4 dana cijena u ponudi će korisniku biti uvećana za taj postotak.
Cijene na ponudi su rezultat ugovora agencije i partnera i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji gdje gost boravi.
Sve vrste posebnih usluga koje su navedene da nisu uključene u cijenu korisnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom potvrde rezervacije ili po dogovoru uplatiti na licu mjesta. Ukoliko korisnik traži posebnu uslugu za vrijeme korištenja usluge smještaja, plaća je na licu mjesta.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno, AGENCIJA odnosno direktni pružatelj usluge smještaja ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim korisnicima ili prihvatiti sve goste/korisnike uz nadoplanu nenajavljenih osoba na licu mjesta.
U rijetkim slučajevima korisnik će prije početka korištenja smještaja morati izravno davatelju usluge uplatiti depozit u gotovini. Depozit služi kao jamstvo davatelju usluge da korisnik u smještajnoj jedinici neće počiniti štetu. Na dan prestanka korištenja usluge smještaja, odnosno odlaska, korisniku će depozit biti vraćen u cijelosti, ali tek nakon što davatelj usluge prethodno utvrdi da je korisnik zakupljeni smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo.

4. BORAVIŠNA PRISTROJBA
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi RH, korisnik je dužan platiti boravišnu pristrojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Konačan iznos boravišne pristrojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u RH i o terminu boravka, a naplaćuje se prema važećem zakonu i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. U privatnom smještaju boravišna pristrojba je u većini slučajeva uključena u osnovnu cijenu smještaja te je tako naznačena na ponudi.
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 » > Kraj >>
(Stranica 2 od 8)

Radno vrijeme

Radno vrijeme sa strankama

Pon - Pet 08 - 12